Registar ovlaštenih revizora

Hadžikadunić Fikret


Matični broj registra RKFBiH:
200000660


Licenca:
reg.br. 3040290102
29.04.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 29.04.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7