Registar ovlaštenih revizora

Mostarlić Mustafa


Matični broj registra RKFBiH:
200000620


Licenca:
reg.br. 3030219103
31.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 31.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"AGM 2010" d.o.o. Tuzla
TC Slatina br.9, L 1, Tuzla


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7