Registar ovlaštenih revizora

Šahbegović Kemal


Matični broj registra RKFBiH:
200000600


Licenca:
reg.br. 3030045169
28.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA ŠAHBEGOVIĆ" d.o.o.
Živinice, ul. Zlatni ljiljani br.1,
Živinice


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7