Registar ovlaštenih revizora

Đulbić Sabahudin


Matični broj registra RKFBiH:
200000510


Licenca:
reg.br. 3030062107
22.04.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 22.04.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIS" d.o.o.
Maršala Tita 34A-D, Tuzla


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7