Registar ovlaštenih revizora

Spajić Karlo


Matični broj registra RKFBiH:
200000050


Licenca:
reg. br. 3080024106
20.04.2016
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.04.2019


Firma i adresa revizorskog društva:
SIGMA REVIZIJA d.o.o. Široki Brijeg,
Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7