Registar ovlaštenih revizora

Spajić Karlo


Matični broj registra RKFBiH:
200000050


Licenca:
reg. br. 3080024106
20.04.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.04.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA" d.o.o. Široki Brijeg
Fra Didaka Buntića bb, Široki Brijeg


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7