Registar ovlaštenih revizora

Knežević Vedrana


Matični broj registra RKFBiH:
200004820


Licenca:
reg.br. 3090693205
28.08.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.08.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2020 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7