Registar ovlaštenih revizora

Kvesić Ana


Matični broj registra RKFBiH:
200004570


Licenca:
reg.br. 3070752195
02.08.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 02.08.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7