Registar ovlaštenih revizora

Drljević Elma


Matični broj registra RKFBiH:
200004540


Licenca:
reg.br. 3090328190
24.04.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.04.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7