Registar ovlaštenih revizora

Nasupović Sead


Matični broj registra RKFBiH:
200004430


Licenca:
reg.br. 3030044188
22.10.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 22.10.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2020 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7