Registar ovlaštenih revizora

Ustavdić Anesa


Matični broj registra RKFBiH:
200000440


Licenca:
reg.br. 3090026141
14.07.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 14.07.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" d.o.o. Sarajevo
ul. Fra Anđela Zvizdovića br.1, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7