Registar ovlaštenih revizora

Piralić Said


Matični broj registra RKFBiH:
200004320


Licenca:
reg.br. 3070021187
11.04.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.04.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7