Registar ovlaštenih revizora

Madžak Nedžad


Matični broj registra RKFBiH:
200000430


Licenca:
reg.br. 3090200100
14.07.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 14.07.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
ECOVIS MATAS REVIZIJA d.o.o. Sarajevo
Obala Kulina bana 2/3, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7