Registar ovlaštenih revizora

Nasupović Nedžad


Matični broj registra RKFBiH:
200004260


Licenca:
reg.br. 3030008183
28.02.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.02.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REV OFIS" d.o.o. Kalesija,
Gornja Kalesija bb


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7