Registar ovlaštenih revizora

Agić Alma


Matični broj registra RKFBiH:
200004250


Licenca:
reg.br. 3090008180
28.02.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.02.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
„BDO BH“ d.o.o. Sarajevo,
Dolina br. 11, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7