Registar ovlaštenih revizora

Đulbić Almir


Matični broj registra RKFBiH:
200004220


Licenca:
reg.br. 3030003184
28.02.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.02.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7