Registar ovlaštenih revizora

Đulbić Almir


Matični broj registra RKFBiH:
200004220


Licenca:
reg.br. 3030003184
28.02.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.02.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIS" d.o.o. Tuzla,
Maršala Tita 34A-D, Tuzla


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7