Registar ovlaštenih revizora

Krunić Milenko


Matični broj registra RKFBiH:
200000480


Licenca:
reg.br. 3120017177
17.07.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 17.07.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIDENT" d.o.o. Grude,
ul. Trg Herceg Bosne br. 4, Grude


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7