Registar ovlaštenih revizora

Kurtanović Senada


Matični broj registra RKFBiH:
200004210


Licenca:
reg.br. 3010006181
15.02.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 15.02.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7