Registar ovlaštenih revizora

Ibrahimović Nedim


Matični broj registra RKFBiH:
200004270


Licenca:
reg.br. 3090005186
13.02.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 13.02.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7