Registar ovlaštenih revizora

Novokmet Ognjen


Matični broj registra RKFBiH:
200004190


Licenca:
reg.br. 3090002183
23.01.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 23.01.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIK" d.o.o.
Sarajevo, ul.Branilaca Sarajeva br.20,
Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7