Registar ovlaštenih revizora

Kolobarić Ankica


Matični broj registra RKFBiH:
200004170


Licenca:
reg.br. 3070029172
19.10.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.10.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
„PERLA“ d.o.o. Sarajevo,
Marka Marulića 2A, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7