Registar ovlaštenih revizora

Knezović Dragan


Matični broj registra RKFBiH:
200002750


Licenca:
reg.br. 3070088160
09.12.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 09.12.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7