Registar ovlaštenih revizora

Alibegović Sanela


Matični broj registra RKFBiH:
200004150


Licenca:
reg.br. 3010026171
07.09.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 07.09.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7