Registar ovlaštenih revizora

Spajić Marija


Matični broj registra RKFBiH:
200004110


Licenca:
reg.br. 3080024171
18.08.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 18.08.2020


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA" d.o.o. Široki Brijeg
Fra Didaka Buntića bb, Široki Brijeg


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7