Registar ovlaštenih revizora

Omerika Azer


Matični broj registra RKFBiH:
200004130


Licenca:
reg.br. 3090020177
11.08.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.08.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIK" d.o.o. Sarajevo,
ul.Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7