Registar ovlaštenih revizora

Redžić Sabina


Matični broj registra RKFBiH:
200004100


Licenca:
reg.br. 3040018172
24.07.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.07.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2020 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7