Registar ovlaštenih revizora

Čiča Erma


Matični broj registra RKFBiH:
200004070


Licenca:
reg.br. 3060016171
11.07.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.07.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7