Registar ovlaštenih revizora

Omerović Aida


Matični broj registra RKFBiH:
200004050


Licenca:
reg.br. 3040011177
22.05.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 22.05.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7