Registar ovlaštenih revizora

Hodžić Almir


Matični broj registra RKFBiH:
200004040


Licenca:
reg.br. 3090009170
06.04.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 06.04.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7