Registar ovlaštenih revizora

Hajdarević Adnan


Matični broj registra RKFBiH:
200004030


Licenca:
reg.br. 3090008172
30.03.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 30.03.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"ERNST & YOUNG" d.o.o. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7