Registar ovlaštenih revizora

Pinjuh Grgo


Matični broj registra RKFBiH:
200004020


Licenca:
reg.br. 3070005172
14.03.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 14.03.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7