Registar ovlaštenih revizora

Jakupović Šejla


Matični broj registra RKFBiH:
200004000


Licenca:
reg.br. 3090004171
17.02.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 17.02.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7