Registar ovlaštenih revizora

Poturković Eldina


Matični broj registra RKFBiH:
200003990


Licenca:
reg.br. 3090002175
23.01.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 23.01.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7