Registar ovlaštenih revizora

Mulać Adna


Matični broj registra RKFBiH:
200003980


Licenca:
reg.br. 3070001171
25.01.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 25.01.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7