Registar ovlaštenih revizora

Hodžić Nerminka


Matični broj registra RKFBiH:
200003970


Licenca:
reg.br. 3030089167
09.12.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 09.12.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7