Registar ovlaštenih revizora

Kazić Nidheta


Matični broj registra RKFBiH:
200003960


Licenca:
reg.br. 3090082169
19.10.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.10. 2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7