Registar ovlaštenih revizora

Polić Senita


Matični broj registra RKFBiH:
200003950


Licenca:
reg.br. 3090081161
17.10.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 17.10. 2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7