Registar ovlaštenih revizora

Sijamić Mirsada


Matični broj registra RKFBiH:
200003910


Licenca:
reg.br. 3090079165
14.10.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 14.10. 2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7