Registar ovlaštenih revizora

Sinanović Ema


Matični broj registra RKFBiH:
200003940


Licenca:
reg.br. 3090078167
10.10.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 10.10.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"BAKER TILLY RE OPINION" d.o.o. Sarajevo
Grbavička 4, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7