Registar ovlaštenih revizora

Kadrović Amila


Matični broj registra RKFBiH:
200003900


Licenca:
reg.br. 3090073168
23.09.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 23.09.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7