Registar ovlaštenih revizora

Nišić Mejruša


Matični broj registra RKFBiH:
200000390


Licenca:
reg.br. 3030037109
27.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 27.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
„REVIS“ d.o.o. Tuzla
Maršala Tita 34A-D, Tuzla
Tuzla


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7