Registar ovlaštenih revizora

Florjan Tibor


Matični broj registra RKFBiH:
200003890


Licenca:
reg.br. 3120076165
05.10.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 05.10.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
„BDO“ d.o.o. Banja Luka, ul.
Jevrejska br. 24, Banja Luka


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7