Registar ovlaštenih revizora

Karabegović Merima


Matični broj registra RKFBiH:
200003920


Licenca:
reg.br. 3040065165
29.09.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 29.09.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7