Registar ovlaštenih revizora

Rosić Mile


Matični broj registra RKFBiH:
200003830


Licenca:
reg.br. 3120052166
07.07.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 07.07.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
„REVIZIJA PROFIT“ d.o.o. Bihać,
Bosanskih šehida bb, Bihać


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7