Registar ovlaštenih revizora

Šakota Marija


Matični broj registra RKFBiH:
200003820


Licenca:
reg.br. 3070047166
29.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 29.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA FIRCON" d.o.o. Mostar,
ul. Blajburških žrtava bb, Mostar


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7