Registar ovlaštenih revizora

Mecavica Faruk


Matični broj registra RKFBiH:
200003800


Licenca:
reg.br. 3060040163
28.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7