Registar ovlaštenih revizora

Imamović Edna


Matični broj registra RKFBiH:
200000380


Licenca:
reg.br. 3030026110
17.10.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 17.10.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"VINCENT" d.o.o Tuzla,
ul. Aleja Alije Izetbegovića br.34, Tuzla


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7