Registar ovlaštenih revizora

Karić Samer


Matični broj registra RKFBiH:
200003790


Licenca:
reg.br. 3030038164
27.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 27.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7