Registar ovlaštenih revizora

Kurtanović Merisa


Matični broj registra RKFBiH:
200003780


Licenca:
reg.br. 3090032164
02.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 02.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"INFO BUSINESS" d.o.o. Sarajevo,
Rustempašina 23, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7