Registar ovlaštenih revizora

Hodžić Fuad


Matični broj registra RKFBiH:
200003720


Licenca:
reg.br. 3090020169
19.04.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.04.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7