Registar ovlaštenih revizora

Ibrahimović Fadila


Matični broj registra RKFBiH:
200003470


Licenca:
reg.br. 3090017165
21.03.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 21.03.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7